Danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - 2017

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí IV - Năm 2017 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 20/10/2017.

Đính kèmDung lượng
Du kien nang luong CC_VC_ND68 Quy IV_2017.pdf220.02 KB
Du kien nang luong doi voi HD lao dong Quy IV_2017.pdf172.71 KB
Du kien nang luong doi voi cac don vi tu chu.pdf178.14 KB