Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập cá nhân và công khai bản kê khai của công chức, viên chức năm 2017

Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập cá nhân và công khai bản kê khai của công chức, viên chức năm 2017. Quý Thầy, Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Biểu mẫu kê khai: Mau_ke_khai_tai_san_thu_nhap_TT_2008-2013.rar

Đính kèmDung lượng
199-KH-DHAG.pdf711.67 KB