Thông báo về việc tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)

Ngày 20/9/2017 Trường Đại học An Giang có Thông báo số 285/TB-ĐHAG về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 1). Tuy nhiên do cần thống nhất lại một số tiêu chuẩn tuyển dụng với cấp có thẩm quyền, Trường Đại học An Giang thông báo tạm ngưng nhận hồ sơ tuyển dụng từ ngày 14/10/2017. Ứng viên theo dõi thông báo về tuyển dụng trên trang web Trường Đại học An Giang: http://www.agu.edu.vn/?q=tuyendung để cập nhật thông tin và những thay đổi khác nếu có.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Chính trị, Trường Đại học An Giang (số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 02963.842.576)./.

>> Chi tiết xin vui lòng xem nguyên văn của Thông báo

Đính kèmDung lượng
TB ngung nhan ho so tuyen dung.pdf394.57 KB