Thông báo lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng năm 2017 (đợt 1)

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn vòng 1 ứng viên dự tuyển theo từng đơn vị và vị trí tuyển dụng

năm 2017 (đợt 1)

 

Trường Đại học An Giang thông báo lịch phỏng vấn ứng viên dự tuyển vào Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1), như sau:

STT

Đơn vị

Vị trí

tuyển dụng

Thời gian

Địa điểm

1

Các đơn vị sự nghiệp

Vị trí Kế toán

Sáng

ngày 22/12/2017

(bắt đầu từ

07 giờ 30)

Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển nông thôn

2

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn

Vị trí

Chuyên viên

Chiều

ngày 22/12/2017

(bắt đầu từ 14 giờ 00)

Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển nông thôn

3

Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng

Vị trí

Chuyên viên

Sáng

ngày 23/12/2017

(bắt đầu từ

8 giờ 00)

Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển
cộng đồng

4

Phòng Quản trị - Thiết bị

Vị trí

Chuyên viên

Sáng

ngày 20/12/2017

(bắt đầu từ

8 giờ 00)

Phòng Quản trị -
Thiết bị

5

Khoa Lý luận chính trị

Vị trí

Giảng viên

Sáng

ngày 20/12/2017

(bắt đầu từ

8 giờ 00)

Phòng B302 – Đại học An Giang

Chiều

ngày 20/12/2017

(bắt đầu từ

14 giờ 00)

6

Khoa Sư phạm

Vị trí

Giảng viên

Sáng

ngày 23/12/2017

(bắt đầu từ

8 giờ 00)

Văn phòng
Khoa Sư phạm

7

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Vị trí

Giáo viên

Sáng

ngày 23/12/2017

(bắt đầu từ

7 giờ 30)

Phòng GV dãy A,

Khu A- Đại học
An Giang

Chiều

ngày 23/12/2017

(bắt đầu từ

13 giờ 30)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Chính trị, Trường Đại học An Giang (số 18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang; điện thoại: 0296.3842.576; email: peo@agu.edu.vn) ./.

 

>>Nguyên văn Thông báo và lịch chi tiết đính kèm

Đính kèmDung lượng
TB lich phong van_16122017_103807.pdf2.24 MB