Qui trình làm việc

A- QUY TRÌNH

Tập hợp các qui trình về: Tuyển dụng nhân sự, Đi học - Tập huấn - Hội thảo, Đánh giá công chức thăm dò tín nhiệm, Chế độ nghĩ hộ sản.

I/ QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ:
1. Hàng năm trường gửi nhu cầu cần tuyển dụng nhân sự trình Sở Nội vụ tỉnh An Giang để xin chỉ tiêu biên chế.
2. Sau khi được Sở Nội vụ duyệt chỉ tiêu biên chế, trường sẽ tiến hành theo quy trình được quy định theo Nghị định 115/2003 NĐ-CP ngày 10/10/2003 của chính phủ về chế độ công chức dự bị như sau:
- Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, truyền thanh).
- Nhận hồ sơ xin việc và nhập liệu vào chương trình quản lý hồ sơ.
Hồ sơ xin việc gồm có:
+ Đơn xin việc
+ Lý lịch cán bộ, công chức (mẫu 2a) (2 cuốn, thời gian không quá 3 tháng)
+ Giấy khai sinh (bản sao)
+ Giấy khám sức khoẻ (1 bản chính, thời gian không quá 3 tháng)
+ Bằng tốt nghiệp đại học (2 bản sao photo công chứng)
+ Bảng điểm đại học (1 bản sao)
+ Bằng tốt nghiệp PTTH (2 bản sao photo công chứng)
+ Các văn bằng khác (2 bản sao photo công chứng)
+ Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (2 bản sao photo công chứng)
- Phân loại hồ sơ và gửi về các đơn vị chuyên môn tuyển chọn hồ sơ phù hợp theo yêu cầu tuyển dụng của đơn vị và phản hồi thông tin về phòng Tổ chức - Chính trị của trường.
- Phòng Tổ chức- Chính trị của trường gởi thư mời đến các đương sự được dự tuyển theo kế hoạch đã định.
- Tổ chức phỏng vấn : Chia làm 2 bước:
+ Bước 1: Phỏng vấn ở các đơn vị chuyên môn (Đối với tuyển Giảng viên, phải được dự giờ ít nhất 2 tiết theo đúng chuyên ngành được đào tạo).Các đơn vị chuyên môn lập Hội đồng và tiến hành phỏng vấn trên cơ sở hồ sơ đã tuyển chọn.
+ Bước 2: Dựa trên cơ sở kết quả phỏng vấn của các đơn vị chuyên môn, Hội đồng trường tiến hành phỏng vấn lại vòng 2.
3. Hội đồng trường thống nhất danh sách kết quả tuyển dụng và gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) đề nghị xét duyệt.
4. Sau khi nhận kết quả duyệt xét phản hồi từ UBND tỉnh, trường sẽ tiến hành mời các đương sự trúng tuyển đến ký hợp đồng thử việc theo qui định.

II/ QUI TRÌNH XIN ĐI HỌC, THAM DỰ HỘI THẢO, HỘI NGHI, TẬP HUẤN:
1/ ĐI HỌC:
1.1 ÔN THI SAU ĐẠI HỌC:
a/ Dựa trên công văn chiêu sinh của nơi đào tạo, đương sự phải có đơn xin tham dự ôn thi có ý kiến của bộ môn, trưởng đơn vị, phòng TCCT và được Ban Giám Hiệu duyệt.
b/ Đương sự tham gia ôn thi sau đại học lần thứ nhất sẽ được hưởng chế độ theo qui định hiện hành. Trường hợp ôn thi lần thứ hai trở đi, đương sự tự túc kinh phí.
c/ Phòng TCCT sẽ ra quyết định cử đương sự tham gia ôn và dự thi.
1.2 ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC:
a/ Sau khi trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đương sự mang nộp cho phòng TCCT:
+ Giấy báo trúng tuyển (bản chính)
+ Nếu đi học ở nước ngoài thì bổ sung thêm toàn bộ công văn chấp thuận của bên trao học bổng cho phòng TCCT và phòng QLKH& HTQT.
b/ Phòng TCCT sẽ gửi tờ trình đến Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị ra quyết định cử cán bộ, giáo viên đào tạo sau đại học.
c/ Đương sự viết cam kết với Trường Đại học An Giang sau khi được đào tạo sẽ về phục vụ lâu dài cho trường thời gian (theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang).
d/ Đương sự sẽ nhận được quyết định của UBND tỉnh An Giang:
+ Nếu đi học trong nước, đương sự nhận quyết định cử đi học sau đại học.
+ Nếu đi học ở nước ngoài, đương sự sẽ nhận quyết định cử đi học sau đại học và quyết định cho phép xuất cảnh (do Phòng TCCT trình với UBND). Trước khi xuất cảnh, đương sự phải giao nộp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho phòng TCCT để phòng trả lại BHXH. 
e/ Sau khi đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, đương sự nộp giấy chứng nhận tạm thời cho phòng TCCT và sẽ được hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ làm luận văn tại Sở Nội vụ tỉnh AG.
f/ Khi nhận được bằng chính thức, đương sự gửi 02 bản (Photo có công chứng) đến phòng TCCT để lưu hồ sơ.
g/ Trường hợp đi học nước ngoài, khi chính thức về nước đến thông báo với phòng TCCT để được nhập lại chế độ.
1.3 ĐI HỌC ĐẠI HỌC:
a/ Dựa trên công văn chiêu sinh của nơi đào tạo, đương sự phải có đơn đơn xin tham dự thi và học đại học có ý kiến của bộ môn, trưởng đơn vị, phòng TCCT và được Ban Giám Hiệu duyệt.
b/ Đương sự tự túc toàn bộ kinh phí đi học đại học (trừ trường hợp do yêu cầu của nhà trường).
c/ Phòng TCCT sẽ ra quyết định cử đương sự đi học đại học theo giấy báo tập trung của nơi đào tạo.
2/ THAM DỰ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN:
a/ Phòng Tổ chức – Chính trị giải quyết theo nhu cầu của đơn vị.
b/ Đương sự phải có công văn chiêu sinh, hoặc thư mời của nơi tổ chức hội thảo, hội nghị và tập huấn.
c/ Đương sự có bản đề nghị trình qua bộ môn, trưởng đơn vị, phòng TCCT và được Ban Giám Hiệu duyệt. Trong bản đề nghị nên ghi rõ thời gian tham dự, địa điểm và nguồn kinh phí.

III/ QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC VÀ THĂM DÒ TÍN NHIỆM:
Qui trình đánh giá công chức hàng năm và thăm dò tín nhiệm được thực hiện theo qui định của Sở nội vụ tỉnh An Giang, không có gì thay đổi.

IV/ QUI TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGHỈ HỘ SẢN:
Đương sự gửi đơn xin phép nghỉ hộ sản đến phòng TCCT, phòng sẽ gửi giấy xác nhận nghỉ hộ sản đến phòng KHTV để chuyển sang hưởng chế độ của BHXH.

B- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (Nhấn vào đây)