Danh sách dự kiến nâng lương Quí I - 2018

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí I - Năm 2018 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Riêng các cá nhân thuộc đơn vị được giao quyền tự chủ thì cá nhân phản hồi cho đơn vị trực tiếp quản lý. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 22/02/2018.

Đính kèmDung lượng
Danh sach du kien nang bac luong, tham nien vuot khung Qui I - 2018.pdf221.26 KB
Danh sach du kien nang luong doi voi nguoi lao dong Qui I nam 2018.pdf171.35 KB
Danh sach du kien nang bac luong, tham nien vuot khung Qui I - 2018 (don vi tu chu).pdf189.49 KB