Kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 2)

Xin vui lòng xem nguyên văn trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
TB 681-DHAG.pdf914.48 KB