Thông báo về kết quả phân loại viên chức và người lao động năm học 2017 -2018

Quý thầy, cô vui lòng xem nội dung Thông báo trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
TB 846-TB-DHAG ngay 05-7-2018 ve danh gia phan loai vien chuc NH 2017-2018.pdf9.5 MB