Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động, năm học 2017 -2018

Quý Thầy, Cô vui lòng xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm.

Đính kèmDung lượng
TB 1121-TB-DHAG ngay 11-09-2018 dieu chinh bo sung ket qua phan loai vien chuc 2017-2018.pdf869.54 KB