Danh sách học lớp NVSP năm 2009

1. Danh sách học lớp NVSP -Lớp I(Nhấn vào để download)

Khai giảng:

- Thời gian: Lúc 7h30', ngày 7/8/2009 (sáng thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường A, Khu A, trường ĐHAG.

2. Danh sách học lớp NVSP- lớp II(Nhấn vào để download)

Khai giảng:

- Thời gian: Lúc 7h30', ngày 8/8/2009 (sáng thứ bảy).

- Địa điểm: phòng L1, Khu A, trường ĐHAG.

* Xem lịch trình giảng dạy (Nhấn vào để download)