Thông báo-Lớp NVSP ĐH

THÔNG BÁO (9/9/2009)

--------------------------

I. Lịch thi

 Sáng từ 8h-11h
Chiều từ 14h-17h

- Sáng ngày12/09/2009 thi 2 môn:
1. Phát triển CT&TCQTĐT (thời gian 60 phút)
2. Giáo dục ĐH TG &VN (thời gian 90 phút)

- Chiều ngày 12/09/2009 thi 2 môn:
1. Chất lượng GD&KĐCLGD(thời gian 60 phút)
2. Lý luận và PP giảng dạy ĐH (thời gian 90 phút)

- Sáng ngày 13/09/2009 thi 2 môn:
1. Tâm lý GD đại học (thời gian 90 phút)
2. Đánh giá trong GD ( trắc nghiệm 45 phút)

II. Thời hạn nộp bài

1. Bản cứng

- Thời gian nộp bài (bản cứng) các môn: Đánh giá trong GD Đại học (Thầy Ngọc) và Xây dựng chương trình và đề cương môn học (Thầy Chính): Từ nay đến 11h sáng 21/09/2009 (sáng Thứ hai).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức.

Sau thời hạn nêu trên, phòng Tổ chức không chịu trách nhiệm.

2. Bản mềm: Cá nhân tự gửi mail theo yêu cầu của Giảng viên.

III- Danh sách không đủ điều kiện dự thi lớp NVSP(8-9-2009)

*. Ghi chú

- Các môn: Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo, Chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng GD (Thầy Hải) và Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam (Thầy Đức) không sử dụng tài liệu (Do cán sự lớp đã hỏi hai Thầy)

- Các môn thi còn lại: theo yêu cầu của GV đã thông báo trên lớp.