Danh sách dự kiến nâng lương Quí III - 2020

    Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Quí III - Năm 2020 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 17/07/2020./.

Đính kèmDung lượng
Du_kien_nang luong CC_VC_ND68_DHAG_Quy_III_2020.pdf196.57 KB
Du_kien_nang_luong_nguoi_lao_dong_DHAG_Quy_III_2020.pdf104.57 KB