Danh sách dự kiến nâng lương Qúy IV - 2020

Phòng TC-CT xin thông báo danh sách dự kiến nâng lương Qúy IV - Năm 2020 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị công chức, viên chức và người lao động liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian nhận phản hồi trước ngày 28/10/2020./.

Đính kèmDung lượng
Du_kien_nang_luong_nguoi_lao_dong_DHAG_Quy_IV_2020.pdf102.94 KB
Du_kien_nang_luong_CC_VC_ NLD ND68_DHAG_Quy_IV_2020.pdf163.2 KB