Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Đại học An Giang thông báo tuyển dụng viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường năm 2020 như sau:

1. YÊU CẦU CHUNG

- Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ hồ sơ tuyển dụng;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo trình độ nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chức danh nghề nghiệp dự tuyển;

- Có đủ sức khỏe, đảm bảo công tác lâu dài và không mắc bệnh truyền nhiễm, không dị tật, không nói ngọng, nói lắp.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Những người bị buộc thôi viêc, bỏ việc tại các cơ quan, đơn vị khác.

2. SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN CỦA VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

...

>> Chi tiết xin vui lòng xem nguyên văn của Thông báo

Đính kèmDung lượng
TB1087-Thong bao tuyen dung 2020.pdf3.2 MB
Danh muc ho so.docx15.58 KB
Mau_So yeu ly lich tu thuat_AGU2020.docx27.7 KB
Mau_Phieu dang ky du tuyen_AGU2020.docx21.12 KB
TB116_Dieu chinh yeu cau va tieu chuan tuyen dung.pdf440.35 KB