Về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng của Trường Đại học An Giang năm 2020

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2020,

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang thông báo về việc rà soát và xác nhận thông tin đăng ký tuyển dụng viên chức, cụ thể:

1. Các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển viên chức rà soát các thông tin của cá nhân theo danh sách đính kèm.

2. Nếu có sai sót thông tin đăng ký thì vui lòng phản hồi qua email: peo@agu.edu.vn hoặc số điện thoại (theo giờ hành chính): 0296.3.842.576 để được điều chỉnh. Thời gian phản hồi thông tin chậm nhất đến 16 giờ 30 ngày 09/12/2020. Khi hết thời gian này, các trường hợp không có phản hồi được xem như đã đúng với thông tin mà ứng viên đã đăng ký.

Trân trọng cám ơn!

Đính kèmDung lượng
Danh sach cong bo ra soat.pdf223.54 KB