Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Đại học An Giang thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2 như sau: 

1. Thời gian: 7 giờ 00 phút ngày 31/12/2020.

2. Địa điểm: Nhà A và Nhà D, Trường Đại học An Giang, số 18, Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, An Giang.

3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2: (Chi tiết tập tin đính kèm)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – Chính trị, Trường Đại học An Giang, địa chỉ: số 18, đường Ung Văn Khiêm, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Email: peo@agu.edu.vn. Số điện thoại: 02963.842.576./.

 

 

Đính kèmDung lượng
TB02-DHAG-Danh sach va trieu tap thi sinh xet tuyen Vong 2.pdf7.48 MB