Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021

Trường Đại học An Giang thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021 như sau: (Chi tiết tài liệu đính kèm).

Đính kèmDung lượng
TB22_Bo nhiem PGS 2021.pdf934.93 KB