Công nhận kết quả tuyển dụng năm 2020

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể: (Tài liệu đính kèm)

Đính kèmDung lượng
QD16_DHAG_Cong nhan ket qua tuyen dung.pdf3.31 MB