Trường Đại học An Giang thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trường Đại học An Giang thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: (Chi tiết tài liệu đính kèm).

Đính kèmDung lượng
TB51-Cong nhan ket qua trung tuyen.pdf1.43 MB