Thông báo về việc nộp bài thực hành (30%điểm) môn Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học - Lớp Bồi dưỡng NVSP năm 2011

Căn cứ vào danh sách (tập tin đính kèm) học viên chưa nộp bài thực hành (30%điểm) môn Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học do thầy Nguyễn Kỷ Trung phản hồi.

Phòng TCCT thông báo các CB-GV có tên trong danh sách nộp bài thực hành bổ sung về địa chỉ email: nguyenkytrung@gmail.com

Lưu ý: Thời hạn nộp bài đến hết ngày 28/8/2011.

Đính kèmDung lượng
DS HV lop DH An Giang chua co bai 30.xls31.5 KB