Lịch thi Lớp Bồi dưỡng NVSP đại học năm 2011

LỊCH THI LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ĐẠI HỌC NĂM 2011

TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 

 

1.  Địa điểm thi: Hội trường A – Khu A – Trường Đại học An Giang.

2.  Thời gian: Học viên có mặt tại địa điểm thi.

+ Buổi sáng : 7 h 15’

+ Buổi chiều: 13 h 15’

3.  Lịch thi cụ thể

STT

NGÀY THI

MÔN THI

1.

3/9 (Thứ 7)

Sáng

 

- Từ 7 h 30’ đến 9 h : Tâm lí giáo dục học đại học (90 phút)

 

- Từ 9 h 15’ đến 10 h 45’ : Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam (90 phút)

Chiều

- Từ 13 h 30’ đến 14 h  30’: Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học (60 phút)

 

- Từ 14 h  45’đến 15 h 45’ : Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo (60 phút)

2.

4/9 (CN)

Sáng

- Từ 7 h 30’ đến 9 h: Đánh giá trong giáo dục đại học (90 phút)

 

- Từ 9 h 15’ đến 10 h 45’ : Lý luận và phương pháp dạy học đại học (90 phút)