Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức vòng sơ tuyển giáo viên Trường Thực hành Sư phạm năm 2014

- Nội dung: Vòng sơ tuyển (vòng 1)

- Hình thức: Làm bài tự luận (về chuyên môn, xử lý tình huống, kiến thức xã hội,...).

- Địa điểm: Trường Phổ thông thực hành Sư phạm.

- Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, Thứ ba ngày 12 tháng 08 năm 2014.

- Thành phần: Hội đồng thi tuyển, thí sinh đã nộp hồ sơ xin dự tuyển (có danh sách đính kèm).

Ghi chú: Khi đến dự thi, thí sinh phải mang theo Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Sau khi có kết quả đạt yêu cầu vòng sơ tuyển, ứng viên sẽ được mời phỏng vấn để tuyển chọn./.

Thông báo "Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013"

Quý Thầy, Cô vui lòng xem thông báo, danh sách và mẫu kê khai tài sản, thu nhập trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc dự kiến thay đổi ngân hàng chi hộ lương qua thẻ ATM

Quý Thầy, Cô vui lòng xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm!

Thông báo "V/v rà soát đội ngũ giảng viên dạy tiếng Anh và giảng viên giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh"

Quý Thầy, Cô vui lòng xem nội dung Thông báo và Mẫu phụ lục trong tập tin đính kèm

Quyết định về việc hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo, năm học 2012-2013

Quý thầy, cô xin vui lòng xem nội dung Quyết định trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc kê khai thâm niên Nhà giáo năm 2013

Quý thầy, cô xin vui lòng xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện công khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

Quý thầy, cô vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

Quý thầy, cô vui lòng xem Thông báo, Danh sách và Mẫu kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc tổ chức vòng phỏng vấn nhân viên bảo vệ Trường

Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp với ứng viên đã qua vòng sơ tuyển vào ngày 24/11/2012 (danh sách đính kèm).

Hình thức: Phỏng vấn.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Nhà Hiệu bộ - Khu Trung tâm Trường Đại học An Giang.

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, Thứ 6 ngày 30 tháng 11 năm 2012.

Thành phần: Hội đồng xét tuyển và các ứng viên đã qua vòng sơ tuyển.

Ghi chú: Khi đến dự thi ứng viên phải mang theo Giấy CMND.

Sau khi đạt yêu cầu vòng phỏng vấn, ứng viên sẽ được mời ký hợp đồng làm việc.

Nội dung tin RSS