Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức vòng sơ tuyển nhân viên bảo vệ Trường

Nội dung: Sơ tuyển (vòng 1)

Hình thức: Làm bài tự luận.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Nhà Hiệu bộ - Khu Trung tâm Trường Đại học An Giang.

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 phút, Thứ 7 ngày 24 tháng 11 năm 2012.

Thành phần: Hội đồng xét tuyển, các thí sinh đã nộp hồ sơ xin dự tuyển.

Ghi chú: Khi đến dự thi thí sinh phải mang theo Giấy CMND.

Sau khi đạt yêu cầu vòng sơ tuyển, ứng viên sẽ được mời phỏng vấn để tuyển chọn.

Thông báo về việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2012

Mời quý thầy cô vui lòng xem nội dung trong tập tin đính kèm.

Học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2012-2013

Vui lòng xem trong tập tin đính kèm

Kế hoạch triển khai thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Quý thầy cô xem kế hoạch và biểu mẫu trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc nhận chứng chỉ NVSP năm 2011

Đã có Chứng chỉ NVSP lớp NVSP năm 2011.

Phòng TCCT thông báo đến các CB-GV thuộc lớp NVSP năm 2011 đến phòng TCCT nhận Chứng chỉ NVSP.

Luu ý: Để tránh thấp lạc trong quá trình nhận. Phòng TCCT đề nghị tự cá nhân lên nhận Chứng chỉ. Không chấp nhận đối với trường hợp nhận thay.

Quyết định 2648/QĐ-BGDĐT về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2011

Mời quý thầy cô xem trong tập tin đính kèm.

Nội dung tin RSS