Thông báo

Thông báo

Học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2012-2013

Vui lòng xem trong tập tin đính kèm

Kế hoạch triển khai thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Quý thầy cô xem kế hoạch và biểu mẫu trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc nhận chứng chỉ NVSP năm 2011

Đã có Chứng chỉ NVSP lớp NVSP năm 2011.

Phòng TCCT thông báo đến các CB-GV thuộc lớp NVSP năm 2011 đến phòng TCCT nhận Chứng chỉ NVSP.

Luu ý: Để tránh thấp lạc trong quá trình nhận. Phòng TCCT đề nghị tự cá nhân lên nhận Chứng chỉ. Không chấp nhận đối với trường hợp nhận thay.

Quyết định 2648/QĐ-BGDĐT về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2011

Mời quý thầy cô xem trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc lập danh sách cử cán bộ, viên chức đào tạo sau đại học năm 2012

Xin quý thầy cô vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm!

Điểm thi lớp Nghiệp vụ Sư phạm năm 2011

Mời quý thầy cô xem trong tập tin  đính kèm.

Nội dung tin RSS