Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc nhận chứng chỉ NVSP năm 2011

Đã có Chứng chỉ NVSP lớp NVSP năm 2011.

Phòng TCCT thông báo đến các CB-GV thuộc lớp NVSP năm 2011 đến phòng TCCT nhận Chứng chỉ NVSP.

Luu ý: Để tránh thấp lạc trong quá trình nhận. Phòng TCCT đề nghị tự cá nhân lên nhận Chứng chỉ. Không chấp nhận đối với trường hợp nhận thay.

Quyết định 2648/QĐ-BGDĐT về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2011

Mời quý thầy cô xem trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc lập danh sách cử cán bộ, viên chức đào tạo sau đại học năm 2012

Xin quý thầy cô vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm!

Điểm thi lớp Nghiệp vụ Sư phạm năm 2011

Mời quý thầy cô xem trong tập tin  đính kèm.

Thông báo về việc nộp bài thực hành (30%điểm) môn Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học - Lớp Bồi dưỡng NVSP năm 2011

Căn cứ vào danh sách (tập tin đính kèm) học viên chưa nộp bài thực hành (30%điểm) môn Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học do thầy Nguyễn Kỷ Trung phản hồi.

Phòng TCCT thông báo các CB-GV có tên trong danh sách nộp bài thực hành bổ sung về địa chỉ email: nguyenkytrung@gmail.com

Lưu ý: Thời hạn nộp bài đến hết ngày 28/8/2011.

Nội dung tin RSS