Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc lập danh sách cử cán bộ, viên chức đào tạo sau đại học năm 2012

Xin quý thầy cô vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm!

Điểm thi lớp Nghiệp vụ Sư phạm năm 2011

Mời quý thầy cô xem trong tập tin  đính kèm.

Thông báo về việc nộp bài thực hành (30%điểm) môn Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học - Lớp Bồi dưỡng NVSP năm 2011

Căn cứ vào danh sách (tập tin đính kèm) học viên chưa nộp bài thực hành (30%điểm) môn Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học do thầy Nguyễn Kỷ Trung phản hồi.

Phòng TCCT thông báo các CB-GV có tên trong danh sách nộp bài thực hành bổ sung về địa chỉ email: nguyenkytrung@gmail.com

Lưu ý: Thời hạn nộp bài đến hết ngày 28/8/2011.

Thông báo về việc thay đổi địa điểm học và lịch học lớp bồi dưỡng Nghiệm vụ Sư phạm năm 2011

Phòng TCCT xin thông báo về việc thay đổi địa điểm học và lịch học lớp bồi dưỡng NVSP năm 2011 như sau:

- Địa điểm: Dời đến Giảng đường 300B - Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang thay vì Giảng đường 150C - Khu Trung tâm như thông báo trước.

- Lịch học: Xin vui lòng quí thầy cô xem trong tập tin đính kèm.

Xin trân trọng cám ơn!

Nội dung tin RSS