Thông báo

Thông báo

Thông báo về việc thay đổi địa điểm học và lịch học lớp bồi dưỡng Nghiệm vụ Sư phạm năm 2011

Phòng TCCT xin thông báo về việc thay đổi địa điểm học và lịch học lớp bồi dưỡng NVSP năm 2011 như sau:

- Địa điểm: Dời đến Giảng đường 300B - Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang thay vì Giảng đường 150C - Khu Trung tâm như thông báo trước.

- Lịch học: Xin vui lòng quí thầy cô xem trong tập tin đính kèm.

Xin trân trọng cám ơn!

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm cho CB-GV năm 2011

Kính mời quí thầy cô xem thông báo trong tập tin đính kèm.

 

Bài giảng

1. Giảng viên TS.Dương Diệu Hoa: http://www.mediafire.com/?zzl673i54o018on

Thông báo về việc xét thuyên chuyển của giáo viên về công tác tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (lần 2)

Mời quý thầy cô vui lòng xem nội dung trong tập tin đính kèm

Đề cử cán bộ, công chức tham gia dự tuyển Chương trình đào tạo thạc sĩ Chình sách công

Mời quý thầy cô xin nôi dung trong tập tin đính kèm.

Hạn chót nộp hồ sơ về phòng TC-CT ngày 14/06/2011.

Đăng ký nhu cầu cử cán bộ tham gia dự tuyển đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Mời quý thầy cô vui lòng xem nội dung trong tập tin đính kèm

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu lập danh sách và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Nộp về phòng TC-CT trước ngày 13/05/2011.

Thông báo về việc xét thuyên chuyển của giáo viên về công tác tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Xin mời quý thầy cô xem thông báo trong tập tin đính kèm bên dưới.

Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2011

 Kính mời quý thầy cô xem thông báo trong tập tin đính kèm bên dưới.

Thông báo "Về việc thực hiện hồ sơ dự tuyển sau đại học năm 2011"

 Kính mời quý thầy cô xem thông báo trong tập tin đính kèm bên dưới.

Nội dung tin RSS