Thông báo

Thông báo

Danh sách điểm và thi lại NVSP

Danh sách điểm và danh sách thi lại lớp NVSP

Nhấn vào đây download

Mỗi học viên thi lại sẽ đóng lệ phí 30.000 đ/người/môn

Riêng môn thầy Ngọc thu cả bài thu hoạch và bài trắc nghiệm.

Lịch thi:

- Thời gian:  8 giờ, sáng thứ năm ngày 12/11/2009.

Danh sách CĐBP đóng góp tiền ủng hộ.

Danh sách CĐBP đóng góp tiền ủng hộ cô NGuyễn Thị Minh, phòng QTTB, mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhấn vào ->download

Danh sách lớp NVSP

Danh sách lớp I

Danh sách lớp II

Đâylà danh sách lớp NVSP phòng TCCT quản lý, nếu CB-GV nào thấy sai xót về Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh thì liên hệ phòng TCCT hoặc qua Email: lcdoan@agu.edu.vn để chỉnh sửa trước ngày 17/9/2009, phòng TCCT sẽ gửi về Đại học QG HN.

Một số CB-GV có nơi sinh tỉnh Sông Bé, đề nghị ghi lại tên tỉnh hiện nay.

Mọi sai xót về sau Phòng TCCT không chịu trách nhiệm.

Thông báo-Lớp NVSP ĐH

THÔNG BÁO (9/9/2009)

--------------------------

I. Lịch thi

Tài liệu lớp NVSP 2009

Danh sách học lớp NVSP năm 2009

1. Danh sách học lớp NVSP -Lớp I(Nhấn vào để download)

Khai giảng:

- Thời gian: Lúc 7h30', ngày 7/8/2009 (sáng thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường A, Khu A, trường ĐHAG.

2. Danh sách học lớp NVSP- lớp II(Nhấn vào để download)

Khai giảng:

- Thời gian: Lúc 7h30', ngày 8/8/2009 (sáng thứ bảy).

- Địa điểm: phòng L1, Khu A, trường ĐHAG.

Nội dung chương trình giảng dạy lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM


Số giờ tín chỉ: 225. Thời gian dự kiến: 01/08/2009-31/08/2009

Nội dung tin RSS