Thông báo

Thông báo

Thông báo-Lớp NVSP ĐH

THÔNG BÁO (9/9/2009)

--------------------------

I. Lịch thi

Tài liệu lớp NVSP 2009

Danh sách học lớp NVSP năm 2009

1. Danh sách học lớp NVSP -Lớp I(Nhấn vào để download)

Khai giảng:

- Thời gian: Lúc 7h30', ngày 7/8/2009 (sáng thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường A, Khu A, trường ĐHAG.

2. Danh sách học lớp NVSP- lớp II(Nhấn vào để download)

Khai giảng:

- Thời gian: Lúc 7h30', ngày 8/8/2009 (sáng thứ bảy).

- Địa điểm: phòng L1, Khu A, trường ĐHAG.

Nội dung chương trình giảng dạy lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM


Số giờ tín chỉ: 225. Thời gian dự kiến: 01/08/2009-31/08/2009

Nội dung tin RSS