Thông báo

Thông báo

Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ theo Chương trình Công nghệ sinh học và Nông nghiệp năm 2017

Quý Thầy/Cô vui lòng xem tập tin đính kèm

Hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017

 

HƯỚNG DẪN
Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động
Năm học 2016-2017

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn số 1667/UBND-TH ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2016;

Thông báo về việc rà soát và nộp sổ BHXH

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thông báo về việc cập nhật hồ sơ CBVC

1. Quý Thầy/Cô vui lòng click tại đây để tiến hành cập nhật Hồ sơ CBVC.

V/v Cử viên chức đào tạo sau đại học năm 2017

Công văn số 600/CV-BTCTU ngày 17/02/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc cử CB, CC, VC đào tạo, bồi dưỡng năm 2017

Quý thầy, cô vui lòng xem tập tin đính kèm

V/v thông báo chủ trương bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự tuyển sau đại học 2016

Công văn 140 /SNV-CCVC ngày 24/01/2017 của Sở Nội vụ An Giang về việc thông báo chủ trương bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự tuyển sau đại học 2016.

Quý Thầy, Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thông báo về việc thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Kết quả xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức

vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên đã dự tuyển vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm kết quả xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016 (danh sách đính kèm).

Nội dung tin RSS