Thông báo

Thông báo

Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức  vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016 

 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên đã dự tuyển vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016 (danh sách đính kèm).

Kết quả phỏng vấn vòng 1 và lịch tổ chức phỏng vấn vòng 2 ứng viên dự tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

THÔNG BÁO

Kết quả phỏng vấn vòng 1 và lịch tổ chức phỏng vấn vòng 2 ứng viên dự tuyển viên chứcTrường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016

 

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND, ngày 06/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt  động của Trường Đại học An Giang”;

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Vv nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

THÔNG BÁO

Nội dung và lịch tổ chức xét tuyển viên chức

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

 

 Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-ĐHAG ngày 22/07/2016 về việc xét tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 17/8/2016,

Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn ứng viên dự tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang năm 2016 thông báo đến ứng viên đã dự tuyển vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (danh sách đính kèm) lịch tổ chức phỏng vấn, như sau:

STT

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Về việc kiểm tra và điều chỉnh thông tin dự tuyển viên chức năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra và điều chỉnh thông tin dự tuyển viên chức năm 2016

Thông báo tuyển dụng viên chức 2016

Trường Đại học An Giang cần tuyển giáo viên vào giảng dạy tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm với các yêu cầu và vị trí sau:

I. Yêu cầu chung:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

Thông báo lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học năm 2016

Quý thầy, cô đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học năm 2016, vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm.

Thông báo về việc rà soát và thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc rà soát và thực hiện kê khai phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2016

 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Thông báo đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học

Quý thầy (cô) vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm.

Nội dung tin RSS