Thông báo

Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức 2014 – 2015 (đợt 1)

Trường Đại học An Giang cần tuyển viên chức vào công tác giảng dạy, quản lý chuyên môn, nhân viên tại các đơn vị trực thuộc trường với các yêu cầu và vị trí sau:

Chi tiết cụ thể vui lòng xem file đính kèm.

Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2020

Tổng hợp thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2020

Thông báo về việc lập kế hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2015 - 2020

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Thông báo về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm tại Trường Đại học An Giang

Quý thầy, cô vui lòng xem nội dung thông báo trong tập tin đính kèm.

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC HỒ SƠ DỰ TUYỂN SAU ĐẠI HỌC 2014 - 2015

DANH SÁCH HỒ SƠ DỰ TUYỂN SAU ĐẠI HỌC CUỐI NĂM 2014 ĐẾN HẾT NĂM 2015.

Các trường hợp điều chỉnh, bổ sung thông tin xin thông báo về Phòng trước ngày 29/9/2014.

Liên hệ: ntkthuan@agu.edu.vn (Kim Thuận)

Thông báo về việc thực hiện hồ sơ dự tuyển sau đại học từ nguồn ngân sách nhà nước đến hết năm 2015

Quý thầy, cô vui lòng xem nội dung Thông báo trong tập tin đính kèm.

Thông báo Chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2015

Quý thầy, cô vui lòng xem thông báo trong tập tin đính kèm.

Trân trọng cám ơn!

Thông báo tuyển sinh "Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ" của chính phủ Nhật Bản năm 2015

Mời quý thầy, cô xem thông báo và phụ lục trong tập tin đính kèm.

Thầy, cô đăng ký dự tuyển phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trong thông báo và gửi về Phòng Tổ chức - Chính tri trước ngày 13/9/2014. Phòng Tổ chức- Chính trị sẽ tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem xét giới thiệu dự tuyển. Sau đó, thầy, cô sẽ nhận lại hồ sơ chậm nhất vào ngày 17/9/2014 để gửi Cục Đào tạo với nước ngoài.

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Kim Thuận qua email: ntkthuan@agu.edu.vn hoặc điện thoại: 0987.695.314./.

Trân trọng cám ơn!

Thông báo kết quả tuyển dụng giáo viên Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2014

Căn cứ kết quả họp xét tuyển dụng giáo viên Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm của Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học An Giang ngày 18/8/2014,
Trường Đại học An Giang thông báo kế quả xét tuyển giáo viên Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2014 (tập tin đính kèm). Các ứng viên có tên trong danh sách đề nghị đến liên hệ Phòng Tổ chức Chính trị Trường Đại học An Giang để nhận giấy giới thiệu nhận công tác tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm ngay từ thời điểm ra thông báo này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0763.842.576 (theo giờ hành chính).
Trân trọng cám ơn!

Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn ứng viên dự tuyển vào giáo viên Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2014

Căn cứ vào kết quả Vòng Sơ tuyển ngày 12 tháng 8 năm 2014,
Hội đồng Phỏng vấn xét tuyển giáo viên Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2014 thông báo đến ứng viên đã trúng tuyển Vòng Sơ tuyển và đề nghị phỏng vấn (danh sách đính kèm).
I. Lịch phỏng vấn: Thứ 7 ngày 16/8/2014.
1. Buổi sáng
- Từ 7h30 đến 8h30: Tổ 1 (Phỏng vấn giáo viên Tiểu học) và Tổ 3 (Phỏng vấn giáo viên Toán);
- Từ 8h30 đến 9h30: Tổ 2 (Phỏng vấn giáo viên tiếng Anh);
- Từ 9h30 đến 10h30: Tổ 4 (Phỏng vấn giáo viên Thể dục).
2. Buổi chiều:

Nội dung tin RSS