Biểu mẫu

Biểu mẫu

Lý lịch dành cho viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức

Lý lịch dành cho viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức: - Quyển “Lý lịch viên chức” theo mẫu HS01-VC/BNV; - Sơ yếu lý lịch viên chức" theo mẫu HS02-VC/BNV.

Mẫu hồ sơ bổ nhiệm ngạch khi hết tập sự

Mẫu hồ sơ bổ nhiệm ngạch khi hết tập sự

Mẫu tổng hợp dự kiến phân công giảng dạy của giảng viên, năm học 2015-2016

Quí thầy, cô vui lòng tải về trong phần tập tin đính kèm.

Mẫu đơn xin phúc khảo kết quả tuyển dụng viên chức

Xin vui lòng tải về trong phần tập tin đính kèm.

Đơn xin nghỉ phép

Quí thầy, cô vui lòng tải về trong tập tin đính kèm.

Biểu mẫu chấm công

Quý thầy, cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Biểu mẫu Tổng hợp phân công giảng dạy năm học 2013-2014

Quý Thầy, Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Nội dung tin RSS