Biểu mẫu

Biểu mẫu

Mẫu phân công giảng dạy

Quy thầy cô vui long tải về trong tập tin đính kèm

Hồ sơ đề nghị nhận tiền bảo vệ luận văn

Hồ sơ bao gồm:

1. Photo Quyết định cử đi học

2. Bản sao có công chứng bằng thạc sĩ/ Tiến sĩ

3. Đơn đề nghị hưởng chế độ khuyến khích người có trình độ cao.

 

Nội dung tin RSS