Lương

Lương

Danh sách dự kiến nâng lương Quí 2 Năm 2015

Quý thầy, cô vui lòng xem thông tin trong tập tin đính kèm.

Danh sách dự kiến nâng lương quí 4 năm 2014

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý thầy, cô danh sách dự kiến nâng lương quí 4 năm 2014 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 22/10/2014.

Danh sách dự kiến nâng lương quí 3 năm 2014

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý thầy, cô danh sách dự kiến nâng lương quí 3 năm 2014 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 01/08/2014.

Danh sách dự kiến nâng lương quí 2 năm 2014

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý thầy, cô danh sách dự kiến nâng lương quí 2 năm 2014 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 17/04/2014.

Danh sách dự kiến nâng lương quí 1 năm 2014

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý thầy, cô danh sách dự kiến nâng lương quí 1 năm 2014 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 22/03/2014.

Danh sách dự kiến nâng lương quí 4 năm 2013

Phòng TC-CT xin thông báo đến quý thầy, cô danh sách dự kiến nâng lương quý IV năm 2013 (Tập tin đính kèm). Nếu phát hiện có sai, sót đề nghị quý thầy, cô liên hệ trực tiếp đến Phòng TC-CT để được điều chỉnh. Thời gian trước ngày 18/10/2013.

Nội dung tin RSS